ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน:
----
หรือ เลขหนังสือเดินทาง:
สำหรับชาวต่างชาติ หรือ ผู้ที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
กรอก วัน/เดือน/ปีเกิด สำหรับ รอบที่ 1, 2, 5, ภาคพิเศษ, บัณฑิตศึกษา เท่านั้น
วัน/เดือน/ปีเกิด:
เช่น 01/01/2542
กรอก โทรศัพท์มือถือ สำหรับ รอบที่ 3 หรือ 4 (Admission 1 หรือ 2) เท่านั้น
โทรศัพท์มือถือ:
เช่น 0811234567 (10 หลัก)
©2555-2564 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(Service by web3@3.237.205.144 on 20/01/2564-23:58:22 TH)
(Browser: Unknown Browser on Unknown OS Platform)