ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนสุนันทา จัดฉลอง 80 ปี ยิ่งใหญ่
สวนสุนันทา จัดฉลอง 80 ปี ยิ่งใหญ่
24/10/2561 - 10:44 น.

นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 8–11...

©2555-2562 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(Service by web2@35.175.200.4 on 24/08/2562-05:39:12 TH)
(Browser: Unknown Browser on Unknown OS Platform)