ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
29/06/2562 - 12:32 น.

รายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) มหาวิทย...

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคพิเศษ รุ่น 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
29/06/2562 - 12:32 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
20/06/2562 - 00:01 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ)
15/06/2562 - 00:32 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 (Admission) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
06/06/2562 - 01:06 น.
©2555-2562 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(Service by web4@18.207.249.15 on 14/11/2562-15:54:46 TH)
(Browser: Unknown Browser on Unknown OS Platform)