ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ เพิ่มเติม สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ เพิ่มเติม สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์)
17/09/2562 - 23:15 น.

ด้วย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ เพิ่มเติม) ในสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th ระหว่างวันที่ 18 กันยายน - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-160-1380 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หรือ 034-773-905 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร ภาคปกติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัคร ภาคพิเศษ

- คลิกที่นี่เพื่อสมัครสอบออนไลน์: http://admission.ssru.ac.th/index.php?module=com&m=apply

©2555-2563 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(Service by web2@18.234.255.5 on 04/12/2563-05:55:10 TH)
(Browser: Unknown Browser on Unknown OS Platform)